Do góry

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY SILEZAUR.PL


Regulamin Sklepu internetowego SILEZAUR:

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Sklepu internetowego dostępnego pod adresem wwww.sklep.silezaur.pl, którego właścicielem jest SILEZAUR Tomasz Rulka z siedzibą w Chorzowie pod adresem: ul. Armii Krajowej 69, NIP: 6272679871. Firma wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z Sklepu internetowego powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Poprzez skorzystanie ze Sklepu internetowego Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.1. Tylko zalogowani Klienci posiadający aktywne konto mogą dokonywać zakupów w Sklepie internetowym.

2. Zakupu dokonuje się poprzez umieszczenie wybranych produktów w koszyku, a następnie podanie danych kontaktowych i adresu dostawy. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

3. Złożenie zamówienia równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na zawarcie umowy sprzedaży i na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia oraz obsługi klienta. Administratorem Danych Osobowych jest SILEZAUR Tomasz Rulka. Dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

4. Płatność za towar odbywa przy odbiorze kartą lub gotówką. Przedpłata jest możliwa jedynie po ustaleniu tego telefonicznie. (tel. 509063392)

5. Dostawy realizowane są od wtorku do soboty. Dokładny termin dostawy ustalany jest po kontakcie telefonicznym z Klientem. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru i uiszczenia zapłaty za otrzymany towar. Zgodnie z przepisem art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na adres: SILEZAUR Tomasz Rulka, ul. Armii Krajowej 69, 41-506 Chorzów lub e-mail: kontakt@silezaur.pl w terminie 14 dni od dnia wydania Towaru. Kupujący nie ponosi kosztów zwrotu towaru. Odbierany jest transportem własnym Sprzedającego w ustalonym terminie.


Wzór odstąpienia od umowy można pobrać tutaj.
Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy świeżych owoców, warzyw, nabiału, wędlin i innych produktów o krótkiej trwałości.

6. Dokładamy wszelkich starań, żeby wszystkie dostarczone produkty były pełnowartościowe i nie posiadały wad. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń do jakości produktu lub braku ilościowego, prosimy o złożenie reklamacji. Reklamacje przyjmowane są telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail kontakt@silezaur.pl

7. Zdjęcia na Stronie internetowej mają charakter poglądowy.

8. Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
-uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
- uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.

9. W sprawach nieuregulowanych powyższym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. Nr 22 poz. 271.
Kontynuuj


Witryna www.sklep.silezaur.pl używa plików cookie. Korzystając z serwisu wyrażasz na to zgodę. Zamknij